Thông tin thị trường

Giá sản phẩm chăn nuôi

Thứ ba, 26/03/2019 19:00 lượt xem: 67431

Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày  26/03/2019, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) cập nhật ngày  26/03/2019, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

 

STT Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày 19/03/2019
1 Heo thịt hơi (ĐNB) đ/kg 37.000-38.000
2 Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) đ/kg  
3 Heo thịt hơi (ĐBSCL) đ/kg 39.000-40.000
5 Gà lông màu đ/con 1 ngày tuổi 6.500-7.000
6 Gà thịt lông màu (ĐNB) đ/kg 33.000
7 Gà thịt lông màu (ĐBSCL) đ/kg 34.000
8 Gà chuyên thịt đ/con 1 ngày tuổi 13.000
9 Gà thịt (ĐNB) đ/kg 36.000
10 Gà thịt (ĐBSCL) đ/kg 37.000
11 Gà chuyên trứng đ/con 1 ngày tuổi 13.500
12 Vịt Super-M đ/con 1 ngày tuổi 12.000
13 Vịt thịt Super-M đ/kg 40.000-41.000
14 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con trống 1 ngày tuổi 32.000
15 Vịt Bố mẹ Super-M đ/con mái 1 ngày tuổi 27.000
16 Vịt Grimaud đ/con 1 ngày tuổi 20.000
17 Vịt thịt Grimaud đ/kg 41.000-43.000
18 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con trống 1 ngày tuổi 55.000
19 Vịt Bố mẹ Grimaud đ/con mái 1 ngày tuổi 45.000
20 Trứng gà đ/quả 1.550

Bình luận Bởi Facebook

Tin Mua Bán - Giao Dịch

Lăng Kính Doanh Nhân