Kiến Thức Trồng Trọt

Mỹ Xuyên hỗ trợ lúa giống cho nông dân vùng tôm-lúa

Thứ năm, 11/10/2018 08:00 lượt xem: 98968

 

Mỹ Xuyên hỗ trợ lúa giống cho nông dân vùng tôm-lúa

Mô hình tôm lúa ở Mỹ Xuyên - Sóc Trăng​

Theo lịch thời vụ, từ ngày 15/9 đến 15/10 là thời gian xuống giống vụ lúa mùa trên nền tôm năm 2018 nhưng đến nay nông dân huyện Mỹ Xuyên chỉ mới xuống giống được hơn 700 ha/9.200ha của kế hoạch năm 2018.

1. Mỹ Xuyên hỗ trợ lúa giống cho nông dân vùng tôm-lúa

Để tạo điều kiện giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ xuống giống theo đúng lịch thời vụ, UBND huyện Mỹ Xuyên xét hỗ trợ cho nông dân (ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo) ở các xã vùng tôm lúa của huyện 88,7 tấn lúá giống,  gồm các giống: ST24, OM 6976, OM 5451, OM 7347, OM 4900, OM 576, PL5 với ưu điểm sinh trưởng tốt trên vùng đất nuôi tôm, cho chất lượng gạo ngon, được trích từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và vốn giảm nghèo bền vững.

 Huyện Mỹ Xuyên cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và hộ dân tích cực thực hiện mô hình luân canh tôm - lúa được bền vững, cho thu nhập ổn định.

2. Quảng Ngãi: Sản xuất giống cá bớp nuôi thương phẩm

Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm giống Quảng Ngãi đã sản xuất và cung ứng 30.000 con giống cá bớp đủ tiêu chuẩn nuôi thương phẩm cho người nuôi cá trong tỉnh. 

Trung tâm giống Quảng Ngãi đã sản xuất và cung ứng 30.000 con giống cá bớp đủ tiêu chuẩn nuôi thương phẩm cho người nuôi cá trong tỉnh

Hiện tại, nhu cầu về con giống cá bớp nuôi thương phẩm của tỉnh này tăng mạnh, ước khoảng hơn 100.000 con/ năm. Do vậy, Trung tâm giống Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh và chủ động sản xuất cá giống để cung ứng cho người nuôi, nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

TH 

 

Bình luận Bởi Facebook

Tin Mua Bán - Giao Dịch