Hồ tiêu

Thứ hai, 23/12/2013 12:08
Views: 925
Hồ tiêu
Hồ tiêu là một loại dây leo, thân dài, nhẵn không mang lông, bám vào các cây khác bằng rễ.

Tin Mua Bán - Giao Dịch